Kalendár podujatí

Logo: MTBIKER Novodubnický maratón 29. ročník MTBIKER Novodubnický maratón 29. ročník

MTBIKER odporúča toto podujatie
Sme spoluorganizátorom podujatia.
Najstaršie a historicky najťažšie vytrvalostné preteky horských bicyklov na Slovensku (29. ročník). MTBIKER Novodubnický maratón 2024 pre vás organizuje MTB klub Dubnica v spolupráci so serverom MTBIKER a mestom NOVÁ DUBNICA

PROPOZÍCIE

Čo, kedy a kde

MTBIKER Novodubnický maratón je najstarší a historicky najťažší vytrvalostný pretek horských bicyklov na Slovensku.

– 29. ročník –

24.8.2024 v Novej Dubnici (Slovensko)

MTBIKER Novodubnický maratón 2024 pre vás organizuje MTB klub Dubnica v spolupráci so serverom MTBIKER a mestom NOVÁ DUBNICA

Trate

FAMILY: 13km / 400m

KLASIK: 43km / 1300m

HARD: 84km / 3000m

 

Kategórie

FAMILY: nesúťažná trať, bez kategórií a vyhlasovania výsledkov

KLASIK:

 • Junior/ky 8-15 rokov
 • Ženy 16-39 rokov
 • Dámy 40 rokov a viac
 • Muži 16-33 rokov
 • Veteráni 34-46 rokov
 • Seniori 47-59 rokov
 • Páni 60 rokov a viac

HARD:

 • Ženy 16-39 rokov
 • Dámy 40 rokov a viac
 • Muži 16-33 rokov
 • Veteráni 34-46 rokov
 • Seniori 47-59 rokov
 • Páni 60 rokov a viac

Štartovné

KLASIK, HARD:

 • do 7.6.2024 – 19€ / 455Kč
 • 8.6. – 26.7.2024 – 24€ / 575Kč
 • 29.7. – 20.8. 2024 – 27€ / 645Kč
 • 23.8.2024 deň pred pretekmi, osobne v hotovosti na prezentácií – 35€ / 875Kč
 • 24.8.2024 deň maratónu, osobne v hotovosti na prezentácií – 40€ / 1000Kč

FAMILY:

 • do 16.8.2024 – 7€ / 175Kč
 • 23.8. a 24.8. – 9€ / 225Kč

Štartovné zahŕňa aj občerstvenie na trati a v cieli (KLASIK a HARD), možnosť osprchovať sa a umyť si bicykel, jednorazový čip v štartovnom čísle, prezentačný balíček s darčekmi od nás a našich partnerov, možnosť zúčastniť sa tomboly, poukaz na fotografiu z pretekov od FaxCopy Pro

Číslo účtu pre platbu v EUR: SK78 8330 0000 0021 0207 2303

Číslo účtu pre platbu v CZK: 2102072303/2010

Špecifický symbol je dátum narodenia v tvare RRRRMMDD

Variabilný symbol sa vygeneruje pri prihlásení cez link na registráciu.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím platia POLOVIČNÉ ŠTARTOVNÉ, v tomto prípade sa však na prezentácií musia preukázať platným preukazom ZŤP a do poznámky k platbe treba uviesť: „ZŤP“.

Všetci účastníci, ktorí v roku 2000 absolvovali trať KING v časovom limite majú štartovné zdarma. Ak medzi nich patríte, ozvite sa nám keď sa budete prihlasovať.

Za riadne prihláseného ste považovaný až po prijatí vašej platby na našom účte. Nižšie sú uvedené termíny do kedy najneskôr akceptujeme vašu platbu u nás, nie dátum odoslania platby. Nenechávajte si preto prosím úhradu na posledný deň. Prihlášky sa budú následne „ručne“ párovať s platbami a preto to môže nejaký čas trvať. V prípade nejakých problémov s registráciou kontaktujte prosíme priamo Martina Priečinského.

Tričko

Toto je grafika pamätného trička pre rok 2024.

Materiál: 85 % bavlna, 15 % viskóza, gramáž: 160 g/m2, veľkostná tabuľka

Farebnosť skutočného trička sa môže troška líšiť, je to v závislosti od nastavenia monitora / displeja na ktorom si túto stránku zobrazujete. Vyhradzujeme si právo ešte na prípadné drobučké zmeny dizajnu.

Tričko sa bude dať objednať len v predstihu spolu so štartovným. Cena trička je 16€.

Platbu za tričko akceptujeme na našom účte najneskôr 29.7.2024

 

TOISON Kráľovna Baske

TOISON Kráľovná Baske je horská prémia pre ženy na trati HARD. Víťazkou sa stane pretekárka, ktorá sa ako prvá vyštverá na najvyšší bod trate, vrchol Baske a prihlási sa tu u obsluhy občerstvovacej stanice. Podmienkou je absolvovanie celého maratónu.

V cieli bude víťazka odmenená pamätnou šálkou od nás a hlavne balíčkom produktov TOISON.

Maratónska rodina

V rámci vášho maratónu opäť vyhlasujeme súťaž o najpočetnejšiu maratónsku rodinu.

Do súťaže o maratónsku rodinu sa môže prihlásiť len najbližšia rodina. To znamená: otec, mama, dedko, babka, syn a dcéra. Vzdialenejší príbuzenský vzťah ako je ujo, teta, bratranec, sestrenica a pod., nie je možné prihlásiť do maratónskej rodiny. Minimálny počet členov tímu maratónskej rodiny je tri. Každý člen maratónskej rodiny sa môže prihlásiť na inú trať. Každá prihlásená maratónska rodina má zadarmo jedno štartovné (s najnižšou hodnotou). Ako rodina sa zaprezentujete vyplnením názvu rodinného tímu na prihláške. Na prezentáciu si doneste so sebou doklad pomocou ktorého jasne preukážete, že sa jedná o najbližší príbuzenský vzťah.

Vyhráva rodina s najväčším počtom zúčastnených pretekárov. V prípade rovnakého počtu pretekárov u viacerých rodín, vyhráva rodina s mladším vekovým priemerom.

Časový harmonogram

Ďalšie dáta postupne dopĺňame.

 • do 7.6.2024 – prvá vlna prihlasovania, najlacnejšie štartovné.
 • 8.6.-26.7.2024 – druhá vlna prihlasovania
 • 29.7.2024 – platby prijaté po tomto termíne budú považované ako uhradená nižšia – teda nesprávna suma.
 • 29.7- 20.8.2024 – tretia vlna prihlasovania. Tričko sa už nedá objednať.
 • 21.8.2024 – platby prijaté po tomto termíne budú považované ako uhradená nižšia – teda nesprávna suma.
 • 20.8 – 24.8. – nezasielajte žiadnu platbu na náš účet, on-line prihlasovanie však beží. Úhrada je možná až na prezentacii v piatok / sobotu.
 • 23.8. – prezentácia. Platba a prihlasovanie už len osobne v hotovosti. Prosíme, aby ste, pokiaľ to bude možné, doniesli presnú sumu na úhradu.
 • 24.8. – deň pretekov. Platba a prihlasovanie už len osobne v hotovosti. Prosíme, aby ste, pokiaľ to bude možné, doniesli presnú sumu na úhradu.
  • 8:30 štart HARD
  • 11:00 štart KLASIK
  • 11:30 štart FAMILY
  • 16:00 časový limit na poslednom bufete (Turkovice) KLASIK a HARD
  • 17:30 časový limit pre dojazd do cieľa pre všetky trate

Fotoservis

Každý účastník si bude môcť po pretekoch bezplatne vybrať a stiahnuť jednu zo svojich profesionálne zhotovených fotografií z nášho maratónu zo stránok FaxCopy Pro Photography. V prípade záujmu o stiahnutie viacerých fotografií či zhotovenia tlačených fotografií, posteru či kalendára zo svojej fotografie platí cenník a podmienky spoločnosti FaxCopy Pro. Účastník podujatia berie na vedomie, že počas preteku bude na trati pôsobiť fotoservis partnera podujatia. Pre možnosť bezplatného stiahnutia fotografie od FaxCopy Pro Photography treba, aby každý účastník mal v prihlasovacom systéme riadne vyplnenú funkčnú e-mailovú adresu. Na prezentácií bude potrebné spolu s prihláškou podpísať aj nasledovný text:

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľujem aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 mesiac po podujatí), odkazujúcim na zhotovené fotografie.

Ostatné

 • Účastník pretekov musí dbať, aby jeho vybavenie (bicykel s jeho príslušenstvom a pripojenými prvkami, prilba, športový úbor, atď.) nebolo z hľadiska jeho kvality, použitého materiálu a technického pojatia zdrojom žiadneho nebezpečia ako pre neho samotného ako aj pre ostatných pretekárov.
 • Maratón nie je určený pre elektrické bicykle.
 • Účastníci sú povinní mať riadne upevnenú prilbu na hlave počas celých pretekov. Porušenie tohoto nariadenia je dôvodom pre diskvalifikáciu. Počas jazdy na bicykli je z bezpečnostných dôvodov zakázané telefonovať a používať slúchadlá.
 • Trate budú označené predovšetkým igelitovými fáborkami (mlíko), značkami nasprejovanými na stromoch, kameňoch a asfalte a vápnom na zemi.
 • Väčšia časť tratí vedie po spevnených lesných cestách a horských chodníkoch. Asfaltu, ale aj opačného extrému je minimum.
 • Oficiálny protest proti výsledkom môžete podať v cieli písomnou formou oficiálnemu rozhodcovi akcie. A to najneskôr do 15 minút po vyhlásení výsledkov s vkladom 25€. Tento v prípade zamietnutia protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 • Pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani ním spôsobené.
 • Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť ostatným účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania, prípadne aby ostatných obiehali bez ohrozenia seba aj predbiehaných.
 •  Všetci účastníci podujatia sú pri jazde po cestách a miestnych komunikáciách povinní dodržiavať príslušné ustanovenie zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a jeho vykonávacích predpisov. Pretek sa koná za plnej dopravnej premávky.
 • Štartovné sa pretekárom ktorí nenastúpia na štart nevracia.
 • Účastníci sa budú pohybovať cez chránené územia, resp. ich ochranné pásma: Územie európskeho významu 024 Baske, kde platí 2.-3. stupeň ochrany prírody, 3. stupeň ochrany platí v ochrannom pásme Prírodnej rezervácie Žihľavník. Treba dbať na ochranu rastlín, živočíchov a prednosť peších turistov na turistických a turisticko-náučných chodníkoch. Každý účastník je povinný dodržiavať zákon č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
 • Je zakázané odhadzovať odpadky mimo občerstvovacie stanice.
 • Ak účastník opustí trať z hocakých príčin a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil. Účastník, ktorý neprejde riadne celú trať a pretek nedokončí nesmie prejsť cieľovým oblúkom a musí sa nahlásiť usporiadateľovi.
 • Časomiera je zabezpečená čipovou technológiu. Jednorazový čip sa nachádza v štartovom čísle.
 • Štartové číslo je až do skončenia podujatia vo vlastníctve usporiadateľa.
 • Trasa maratónu bude označená len pre tento pretek. Mimo pretek sa nebude používať, aby nedochádzalo k nadmernej erózii a plašeniu zvierat. Účastníci sa musia pohybovať len po trasách podujatia.
 • Odporúčame mať pri sebe mobilný telefón, kartičku poistenca a základné náradie na opravu bicykla/defektu (nakoľko nebudeme mať na trati servis bicyklov).
 • V prípade nepriaznivého počasia sa trate nebudú skracovať. Je možné sa pred pretekom na prezentácií prehlásiť na ľahšiu trať.
 • Organizátor pretekov si vyhradzuje právo zmeny programu.
 • Ubytovanie nezabezpečujeme.
 • Na každom bufete bude k dispozícií nejaký materiál na svojpomocnú opravu bicykla, v prípade potreby si pýtajte u obsluhy.
 • Počas pretekov je v prírode zakázaná akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom. Zakazuje sa fajčenie či kladenie ohníkov. Zdržte sa tiež zbytočných hlasitých zvukov v prírode.
 • Odporúčame v prihláške vyplniť telefónne číslo na mobil, po prejazde cieľom dostaneme sms správu o vašom umiestnení a čase.
 • Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas pretekov, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.
 • Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v prípade extrémne nepriaznivého počasia alebo ohrozenia zdravia a života účastníkov, bez nároku na vrátenie štartovného.
 • Jediné kompletné a aktualizované propozície sú tu na tejto stránke podujatia. Nezodpovedáme za šírenie neaktuálnych či nekompletných propozícií šírených inde na webe.
 • Stravu v cieli si budete vyberať podľa aktuálnej ponuky až po príjazde do cieľa. K dispozícií bude vegetariánska aj mäsitá teplá strava od ADVENTURE MENU. Výber jedla v prihláške (mäsité/bezmäsité) je čisto orientačný pre našu potrebu.
 • Účastníci tratí FAMILY a HARD si budú môcť zdarma vybrať jednu zmrzlinu vo VELICE. V zmrzlinárni bude potrebné predložiť štartové číslo.
 • Na maratóne bude aj stánok a zbierka APPkA
 • REVERZ
 • Odporúčame sledovať našu udalosť na Facebooku
Všetko o pretekoch nájdete na stránke organizátora.
keyboard_arrow_up