MTBIKER odporúča MTBIKER Novodubnický maratón 26.ročník
Sme mediálnym partnerom akcie.

PROPOZÍCIE


ČO, KEDY A KDE?
Najstarší a historicky najťažší vytrvalostný pretek horských bicyklov na Slovensku. (26. ročník)

21.8.2021 v Novej Dubnici (Slovensko)

MTBIKER Novodubnický maratón 2021 pre vás organizuje MTB klub Dubnica v spolupráci so serverom MTBIKER a mestom NOVÁ DUBNICA

TRATE


FAMILY (14km / 400m)
Naša najľahšia a nesúťažná trať. Zoberte rodinu a vyskúšajte si jazdu v teréne. Popis trate.

KLASIK (41km / 1250m)
Na túto trať vás chodí najviac a vôbec sa nečudujeme. Je krásna a určená všetkým hobby jazdcom, ktorí nenechávajú svoje bajky cez víkend opreté v pivnici. Zároveň je určená pre začínajúcich ambicióznych maratónskych pretekárov, ktorí môžu pretekať v kategórií JUNIORI. Popis trate je dostupný na tomto odkaze.

HARD (73km / 2450m)
HARD znamená ťažky, takže toto nie je trať pre bábovky, ale pre pravidelne a poctivo bajkujúcich jedincov. Popis trate je dostupný na tomto odkaze.

KING (100km / 3400m)
Táto trať je určená nejvytrvalejším a najvytrénovanejším milovníkom horských maratónov. Pre nadchádzajúci ročník prešla zmenou ktorá jej pridala viac zábavných singlov. Popis trate je dostupný na tomto odkaze.

O prípadnom pridaní ďalších tratí vás budeme včas informovať.

KATEGÓRIE

KLASIK JUNIORI (dievčatá + chlapci 8-15 rokov), MUŽI (16-34 rokov), VETERÁNI (35-50 rokov), SENIORI (51 a viac rokov), ŽENY (16-40 rokov), DÁMY (41 rokov a viac)
HARD MUŽI (16-34 rokov), VETERÁNI (35-50 rokov), SENIORI (51 rokov a viac), ŽENY (16 rokov a viac)
KING: MUŽI (18-40 rokov), VETERÁNI (41 a viac rokov), ŽENY (18 a viac rokov)


ŠTARTOVNÉ
KLASIK, HARD, KING:

do 31.5.2021 – prevodom na účet 13€ / 350Kč
1.6. – 26.7. – prevodom na účet 16€ / 430Kč
1.8. – 16.8. – prevodom na účet 19€ / 500Kč
17.8. – 19.8. – nie je možné uhradiť štartovné
20.8. – len v hotovosti osobne na prezentácií 22€ / 580Kč
21.8. – len v hotovosti osobne na prezentácií 25€ / 660Kč
Pre príslušnú sumu štartovného platí dátum prijatia štartovného na našom účte, nie dátum odoslania platby. Nenechávajte si preto úhrady na poslednú chvíľu a uhrádzajte ich radšej pár dní pred koncovým termínom. V opačnom prípade sa môže stať, že budete musieť doplatiť rozdiel k drahšiemu štartovnému.

Všetky uhradené štartovné a prihlášky ktoré ste sa rozhodli preniesť z roku 2020 do roku 2021 automaticky preklopíme. Ak potrebujete zmeniť nejaké údaje (trasu…) kontaktujte priamo Martina Priečinského.

Všetci účastníci, ktorí v roku 2000 absolvovali trať KING v časovom limite majú štartovné zdarma. Ak medzi nich patríte, ozvite sa nám keď sa budete prihlasovať.

Občania s ťažkým zdravotným postihnutím platia POLOVIČNÉ ŠTARTOVNÉ, v tomto prípade sa však na prezentácií musia preukázať platným preukazom ZŤP a do poznámky k platbe uveďte „ZŤP“.


Vklady dopredu prihlásených účastníkov, ktorí sa preteku z vlastnej viny nezúčastnia, nebudú vrátené. V období od 17.8. do 19.8. sa nedá uhradiť platba žiadnym spôsobom. Za riadne prihláseného budete považovaný až po riadnej registrácií v systéme a po prijatí vašej platby na našom účte. Doklad o zaplatení si zoberte so sebou pre prípad reklamácie.

Štartovné na maratón zahŕňa: štartovný balíček (štartové číslo s čipom a darčekmi od sponzorov), občerstvenie na trati, jedlo a nápoj v cieli, zdravotnícke zabezpečenie, možnosť umyť si bicykel a osprchovať sa.

Podmienkou účasti každého pretekára je vlastnoručne podpísaná prihláška, ktorú treba odovzdať na prezentácií a obsahuje aj Prehlásenie pretekára, v ktorom okrem iného podpisujete aj to, že ste si prečítali, porozumeli, súhlasíte a dôkladne ste sa oboznámili s propozíciami pretekov a Vyhlásením o právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví a o využití autorských práv – Reverzom.

Párovanie prichádzajúcich platieb s prihlasovacím systémom prebieha „ručne“ max. do siedmich dní. V prípade problémov s prihlásením kontaktujte priamo Martina Priečinského: mpriecinsky@maraton.sk mobil: +421 949 321 921

PRIHLASOVANIE EŠTE NIE JE SPUSTENÉ!

ČASOVÝ HARMONOGRAM
31.5. – deadline na prijatie platby najnižšieho štartovného
26.7. – deadline na prijatie platby za štartovné a objednané tričká
16.8. – posledný termín na prijatie platby prevodom
20.8. – prezentácia. Štartovné je možné uhradiť už len osobne na prezentácií.
21.8.2020 – deň preteku. Prihlásiť sa a uhradiť štartovné môžete už len osobne pred pretekom na prezentácií.

MARATÓNSKA RODINA
Opäť vyhlasujeme súťaž o maratónsku rodinu.Prehovorte konečne váhajúce polovičky, starých rodičov a deti, pretože zúčastniť sa Vám určite vyplatí!

Do súťaže o maratónsku rodinu sa môže prihlásiť len najbližšia rodina. To znamená: otec, mama, dedko, babka, syn a dcéra. Vzdialenejší príbuzenský vzťah ako je ujo, teta, bratranec, sestrenica a pod., nie je možné prihlásiť do maratónskej rodiny. Minimálny počet členov tímu maratónskej rodiny je tri. Každý člen maratónskej rodiny sa môže prihlásiť na inú trať. Každá prihlásená maratónska rodina má zadarmo jedno štartovné (s najnižšou hodnotou). Ako rodina sa zaprezentujete vyplnením názvu rodinného tímu na prihláške. Na prezentáciu si doneste so sebou doklad pomocou ktorého jasne preukážete, že sa jedná o najbližší príbuzenský vzťah.

Vyhráva rodina s najväčším počtom zúčastnených pretekárov. V prípade rovnakého počtu pretekárov u viacerých rodín, vyhráva rodina s mladším vekovým priemerom.

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Podmienkou účasti každého pretekára je vlastnoručne podpísaná prihláška, ktorú treba odovzdať na prezentacií a obsahuje aj Prehlásenie pretekára, v ktorom okrem iného podpisujete aj to, že ste si prečítali, porozumeli, súhlasíte a dôkladne ste sa oboznámili s propozíciami pretekov a Vyhlásením o právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví a o využití autorských práv – Reverzom.

Účastník pretekov musí dbať, aby jeho vybavenie (bicykel s jeho príslušenstvom a pripojenými prvkami, prilba, športový úbor, atď.) nebolo z hľadiska jeho kvality, použitého materiálu a technického pojatia zdrojom žiadneho nebezpečia ako pre neho samotného ako aj pre ostatných pretekárov.
Účastníci sú povinní mať riadne upevnenú prilbu na hlave počas celého preteku. Porušenie tohoto nariadenia je dôvodom pre diskvalifikáciu. Počas jazdy na bicykli je z bezpečnostných dôvodov zakázané telefonovať a používať slúchadlá.
Trate budú označené predovšetkým igelitovými fáborkami (mlíko), značkami nasprejovanými na stromoch, kameňoch a asfalte a vápnom na zemi.
Väčšia časť tratí vedie po spevnených lesných cestách a horských chodníkoch. Asfaltu, ale aj opačného extrému je minimum.
Oficiálny protest proti výsledkom môžete podať v cieli písomnou formou oficiálnemu rozhodcovi akcie. A to najneskôr do 15 minút po vyhlasení výsledkov s vkladom 20€. Tento v prípade zamietnutia protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
Pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani ním spôsobené.


Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť ostatným účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania, prípadne aby ostatných obiehali bez ohrozenia seba aj predbiehaných.

Pretek sa koná za plnej cestnej premávky a účastník preto musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Štartovné sa pretekárom ktorí nenastúpia na štart nevracia.
Trate prechádzajú chráneným územím, neschádzajte preto z vyznačených ciest a neničte prírodu. Mimo vyznačené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad. V opačnom prípade, bude pretekár diskvalifikovaný.
Ak účastník opustí trať z hocakých príčin a chce pokračovať v preteku, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil. Účastník, ktorý neprejde riadne celú trať a pretek nedokončí nesmie prejsť cieľovým oblúkom.

Časomiera je zabezpečená čipovou technológiu. Jednorazový čip sa nachádza v štartovom čísle.
Trasa maratónu bude značená len pre tento pretek. Mimo preteku sa nebude používať, aby nedochádzalo k nadmernej erózii a plašeniu zvierat.
Odporúčame mať pri sebe mobilný telefón, kartičku poistenca a základné náradie na opravu bicykla/defektu (nakoľko nebudeme mať na trati servis bicyklov).
V prípade nepriaznivého počasia sa trate nebudú skracovať. Je možné sa pred pretekom na prezentácií prehlásiť na ľahšiu trať.

Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.
Ubytovanie nezabezpečujeme.
Počas preteku je v prírode zakázaná akákoľvek manipulácia s otvoreným ohňom. Zakazuje sa fajčenie či kladenie ohníkov.
Odporúčame v prihláške vyplniť telefónne číslo na mobil, po prejazde cieľom dostaneme sms správu o vašom umiestnení a čase.
Pretekári, ktorí predčasne odštartujú, neprejdú všetkými kontrolami, nešportovo sa správajú počas preteku, alebo si zložia ochrannú prilbu, budú diskvalifikovaní so stratou všetkých práv.
Pri prihlasovaní si vyberáte či chcete mäsité jedlo (guláš), alebo bezmäsité jedlo (zeleninové rizoto). Prosíme vás, aby ste si jedlo ktoré ste si vybrali v prihláške aj skutočne zobrali v jedálni. Aby sa každému ušlo to čo si objednal.

V cieli si budete môcť na základe štartového čísla vybrať v Amfík pube jeden čapovaný nápoj (Kofola alebo Gambrinus Original 10°).
Nevyzdvihnuté ceny a štartovacie balíčky nebudeme dodatočne zasielať poštou. Obsah prezentačných balíčkov sa môže líšiť a je nenárokovateľný.
Organizátor si vyhradzuje právo podujatie zrušiť v prípade extrémne nepriaznivého počasia alebo ohrozenia zdravia a života účastníkov, bez nároku na vrátenie štartovného.

TOTO NIE SÚ KOMPLETNÉ PROPOZÍCIE. INFORMÁCIE POSTUPNE PRIDÁVAME.
keyboard_arrow_up